Όροι Διαγωνισμού

 

Όροι Διαγωνισμού

1.     Πάροχος υπηρεσιών
Αυτή η προσφορά (εδώ: ‘η προσφορά’) οργανώνεται μέσω της Mamtic Innovations Ltd, Strovolou 77, Nicosia, 2018, Κύπρος  και πραγματοποιείται για την προώθηση της.

2.     Αποκλεισμός συμμετοχής
Οι συνεργάτες της mamtic innovations, οι σχετιζόμενες επιχειρήσεις (και τα κοντινά μέλη της οικογένειάς σας), οι συνεργάτες των χορηγών των δώρων (εάν υπάρχουν) και άλλοι έταιροι της σχετικής προσφοράς αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προσφορά.
Οποισδήποτε μεγαλύτερος από 16 ετών μπορεί να συμμετέχει. Οι ανήλικοι κάτω από 16 ετών πρέπει να λάβουν την έγκριση των γονιών τους.

3.     Περίοδος δραστηριότητας
Μπορεί να συμμετέχει κανείς εύκολα με την εγγραφή στη σελίδα προσφοράς. Υπάρχει μια υποχρέωση αγοράς για τη συμμετοχή στην προσφορά. Η συμμετοχή στην προσφορά πραγματοποιείται χωρίς περαιτέρω έξοδα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι απεριόριστος. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μόνο 1 φορά στην προσφορά.
Mamtic Innovations μπορεί πάντα να τροποποιήσει συγκεκριμένα μέρη αυτών των όρων της προσφοράς χωρίς άλλη ενημέρωση πριν ή μετά τη γνωστοποίηση. Mamtic Innovations είναι πάντα εξουσιοδοτημένη να ολοκληρώσει την προσφορά νωρίτερα χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα.

4.     Δώρα
Οι εν χρήσει εικόνες στην σελίδα προσφοράς είναι πολύ ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό δώρο. Σε συμφωνία με το νικητή, ένα δώρο μπορεί να εξεταστεί και να ανταλλαγεί με ένα άλλο.
Κάθε επιτυχής χρέωση ληφθέντος μηνύματος από το 7020 σου προσθέτει μια συμμετοχή στην τελική κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Όσοι εγγραφούν στην υπηρεσία θα συμμετάσχουν στην κλήρωση, ακόμα και εάν διαγραφούν από την υπηρεσία πριν την κλήρωση. Για παράδειγμα, εαν χρεωθείς 10 μηνύματα θα έχεις 10 συμμετοχές ακόμα και αν διαγραφείς σε οποιοδήποτε στάδιο.

5.     Ενημέρωση νικητών
Ο νικητής της προσφοράς θα ενημερωθεί μέσω μιας καταγραφής χρόνου. Η καταγραφή χρόνου ξεκινά με την πρώτη διάδραση χρηστών και λήγει μέχρι να γίνει πρόσκληση εγγραφής για αναπαράσταση. Ένας συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από ένα δώρο ανά προσφορά.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται τηλεφωνικά. Εάν το νούμερο του τηλεφώνου που κέρδισε δεν απαντά, θα κληθεί εκ νέου ξανά σε μια περίοδο 2 εβδομάδων το λιγότερο 3 φορές. Το δικαίωμα για ένα δώρο παύει να ισχύει ένα δεν υπάρχει καμία επαφή μέσα σε 2 εβδομάδες μεταξύ της Mamtic Innovations και του νικητή του νούμερου του τηλεφώνου.

6.     Εξαργύρωση δώρου
Στην πρώτη επαφή θα ερωτηθεί ο συμμετέχων για την ηλεκτρονική του/της διεύθυνση. Ο συμμετέχων λαμβάνει μέσω e-mail μια σύνοψη των στοιχείων που χρειάζεται η Mamtic Innovations για να είναι σύμφωνη με την εξαργύρωση του δώρου.
Για την εξαργύρωση του δώρου θα ζητηθεί μια ψηφιακή λήψη ενός (1) σαφούς αντίγραφου μιας έγκυρης ταυτότητας του νικητή, (2) τα πλήρη στοιχεία του ονόματος, διεύθυνσης και πόλης, (3) τα τραπεζικά στοιχεία (όνομα του κατόχου λογαριασμού, όνομα της τράπεζας, αριθμός λογαριασμού, IBAN, BIC και διεύθυνση και περιοχή της τράπεζας), (4) μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου του νικητή και (5) μια απάντηση τουλάχιστον 50 λέξεων. Μετά την ημερομηνία αποστολής του e-mail, ο νικητής έχει 14 μέρες στην διάθεσή του να παρέχει τα στοιχεία του μέσω e-mail στην Mamtic Innovations. Το δικαίωμα για τη λήψη του δώρου παύει να ισχύει ένα δεν υπάρχει απάντηση από τον νικητή μέσα σε 2 εβδομάδες.

7.     Λοιποί όροι
Οι νικητές δίνουν την προέγκρισή τους για να χορηγήσουν τυχόν συνεργασία σε δραστηριοότητες διαφήμισης που σχετίζονται με την προσφορά καθώς και φωτογραφίσεις ή συνεντεύξεις. Τότε η Mamtic Innovationsέχει το δικαίωμα νε δημοσιεύσει και/ή να αναπαράγει αυτές τις φωτογραφίσεις ή συνεντεύξεις με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, η Mamtic Innovations δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης στον νικητή.

Όλα τα στοιχεία του προσώπου που λαμβάνονται στο πλαίσιο της προσφοράς αντιμετωπίζονται με απόλυτη διακριτικότητα και συμμορφώνονται με την ισχύουσα προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις προσφορές ή τις ερωτήσεις για τα δώρα θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Εάν το επιθυμεί η Mamtic Innovations μπορεί ενημερώνει ή τους συμμετέχοντες για τις δραστηριότητές της και να κάνει προσφορές, π.χ. μέσω e-mail, τηλεφώνου ή SMS. Mamtic Innovationsδεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο ανηλίκων κάτω των 16 ετών, ούτε επιτρέπει τη συλλογή τους, χωρίς πιστοποιημένη έγκριση ενός γονιού του ανηλίκου, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για να ρωτήσει τα στοιχεία επαφής του γονιού του ανηλίκου για να λάβει την έγκρισή τους για την εξαργύρωση των δώρων. Mamtic Innovationsδίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διορθώσουν, να αφαιρέσουν ή να αλλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα που μας χορήγησαν μέσω μιας γραπτής αναφοράς στη διεύθυνση της Mamtic Innovations, όπου ο συμμετέχων δηλώνει ότι θέλει να αφαιρεθούν τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων ή ότι επιθυμεί μια άρση της επικοινωνίας από εμάς ή από τα τρίτα μέλη.

Mamtic Innovationsδεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από τη συμμετοχή στην προσφορά, τη χρήση των σχετικών ιστοσελίδων της Mamtic Innovations. ή τη μεταφόρτωση στοιχείων που σχετίζονται με την προσφορά. Επίσης, η Mamtic Innovationsδεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικές βλάβες, σφάλματα ή καθυστερήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσφορά για την πληρωμή του νικητή.Οι όροι της προσφοράς παρουσιάζονται κάτω από την προσφορά με την οποία σχετίζονται οι γενικοί όροι του παιχνιδιού που αφορούν την Mamtic Innovations όπως αναφέρθηκε κάτω στη σελίδα προσφοράς.

 

     

2021 Spot4Fun All rights reserved

Privacy Policy Contact us