Zadeni Zadenite paket IPH - pogoji
 
1. Pokrovitelj tekmovanja ‘Zadenite Zadeni paket IPH je podjetje Spot4fun Corporation Spot4fun Corporation, 77 Strovolous Center, Nicosia Cyprus. Tekmovanje Zadenite Zadenite paket IPH je namenjeno promociji naročnine na zabavne melodije, ki jo nudi Spot4fun. Center za pomoč: [email protected] 
 
2. Z vstopom v to tekmovanje in s strinjanjem s pogoji potrjujete, da ste jih prebrali in razumete, da vas zavezujejo.
 
3. Sodelovati smejo samo državljani Republike Slovenije, ki so ali (1) dopolnili 16 let in/ali imajo privolitev (enega od) staršev, da lahko vstopijo v to tekmovanje, ter se strinjajo z in so vezani na te pogoje.  Za sodelovanje pri promociji ne bodo zaračunani nobeni dodatni stroški. En vnos na osebo. Za naročniško storitev veljajo običajni pogoji, vključno z, med drugim, Splošni pogoji, Določeni pogoji, in in Politika zasebnosti.
 
4. Nagrajenec tekmovanja bo določen z žrebom. Žrebanje za dobitnika nagrade bo potekalo 30 (trideset) dni po zaključnem datumu promocijskega obdobja. Nagrada bo podeljena v roku 3 mesecev od dneva zaključka promocije. Nagrajenci bodo obveščeni prek SMS sporočila na njihovo telefonsko številko ali prek e-pošte. Če nagrajenec ne odgovori na to SMS sporočilo ali e-pošto v roku 2 (dveh) tednov, bo prejel opomnik. Če nagrajenec na ta opomnik ne odgovori v roku dodatnih 2 (dveh) tednov, ni več upravičen do nagrade. Spot4fun si pridržuje pravico, da nagrado z žrebom dodeli drugemu sodelujočemu.
V primeru, da nagrada vključuje potovanje ali nočitev, vse morebitne potne stroške ali zavarovanje morebitnega preklica, žepnino in stroške za hrano, pijačo in osvežilne napitke nosi nagrajenec, razen če je izrecno navedeno drugače. Datum odhoda bo določen po dogovoru s stranko, ki nagrado omogoči. V primeru, da nagrada vključuje potovanje in nočitev v tujini, kjer potrebujete veljaven potni list ali osebni dokument, mora nagrajenec imeti veljaven potni list ali osebni dokument, v nasprotnem primeru bo nagrada preklicana.
V primeru, da nagrada vsebuje vstopnice za koncerte, festivale, filme, športna tekmovanja ali podobno ali kakršen koli dogodek, za katerega je potrebna vstopnica, nagrajenec v primeru preklica takega dogodka ne more zahtevati nikakršne odškodnine, škode, povračila denarja ali podobno.
 
5. Nagrada tekmovanja in vrednost so sledeče: Zadenite paket IPH, priporočena prodajna vrednost 2500 Podarjen bo samo en Zadenite paket IPH. Spot4fun si pridržuje pravico, da na naslovu, določenem za podelitev nagrade, od nagrajenca zahteva dokazilo o istovetnosti, starosti in državljanstvu. Identifikacija, za katero se šteje, da je ustrezna za preverjanje, je v presoji Spot4fun.
 
6. Določitev nagrajenca tega tekmovanja Zadenite paket IPH je dokončna, pritožba ni mogoča. Nagrade niso prenosljive. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Pogoj prevzema nagrade je, da bo morda moral nagrajenec podpisati pravni dokument o izročitvi v obliki, ki jo določi Spot4fun in je v njegovi presoji.
 
7. Nagrajenci so obveščeni, da prejem nagrade pomeni tudi plačilo davka, zato jim svetujemo, da si pred prevzemom nagrade zagotovijo neodvisno davčno svetovanje.
 
8. Na zahtevo bosta na voljo ime in država nagrajenca.
 
9. Če iz kakršnega koli razloga ta promocija ne steče, kot je načrtovano, vključno zaradi virusne okužbe računalnika, hroščev, nedovoljenih sprememb, nepooblaščenih posegov, prevare, tehničnih težav ali katerih koli drugih vzrokov, ki so izven nadzora Spot4fun, in ki onemogočijo ali vplivajo na varno upravljanje, nepristranost ali poštenost oz. ustrezno upravljanje te promocije, si promotor po svoji presoji pridržuje pravico do izločitve iz tekmovanja vsakega posameznika, ki nedovoljeno spreminja postopek vnosa, ali pa preklicati, spremeniti, zaključiti ali odložiti Storitev.
 
10. Če iz kakršnega koli razloga, ki je izven nadzora Spot4fun, nagrade ni mogoče predati, kot je bilo oglaševano v tekmovanju Zadenite paket IPH, bo Spot4fun priskrbel nadomestljiv predmet enake ali višje vrednosti. Vrednosti nagrad so priporočljive prodajne vrednosti, ki jih je posredoval dobavitelj, in veljajo v času tiska. Vse vrednosti nagrad so v slovenski valuti.
 
11. Spot4fun ne odgovarja za morebitno izgubo ali kakršne koli poškodbe, ki so posledica le-te (vključno z, vendar ne omejeno na, neposredno ali posledično izgubo) ali za morebitne osebne poškodbe, ki bi nastale v povezavi s katero koli nagrado, razen za primere, ki se jih zakonsko ne da izključiti.
 
12. Direktorji, člani, partnerji, zaposleni, agenti in svetovalci sponzorja in njihovi ožji družinski člani v tekmovanju ne smejo sodelovati. Spot4fun si pridržuje pravico, da brez razloga in po lastni presoji iz tekmovanja izloči sodelujoče, posebno v primeru, če ti ne ravnajo v skladu s temi pogoji. Spot4fun v primeru, da je bil sodelujoči iz katerega koli razloga izključen iz sodelovanja, ne odgovarja.
 
13. Vsi vnosi so last Spot4fun. Vsi zmagovalni vnosi bodo vneseni v podatkovno bazo. Sponzor bo lahko, razen če ni s strani prijavljenca pisno drugače zahtevano, uporabil nagrajenčeva imena, fotografije, naslove in telefonske številke za prihodnje promocijske, marketinške in reklamne namene v katerem koli mediju na svetu brez opozorila in brez provizije. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 (osemnajst) let, je potrebno pisno soglasje zakonitega skrbnika.
 
14. Z vstopom v tekmovanje se strinjate, da boste v prihodnosti prejemali našo korespondenco. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za obveščanje o naših storitvah in promocijah in za posredovanje informacij o programih, izdelkih, funkcijah ali storitvah, za katere sklepamo, da bi vas lahko zanimale, ali pa za druge namene, ki bodo občasno razkriti.
Če bi želeli prenehati prejemati obvestila, nam lahko pošljete [email protected] ali pa nas pokličete na telefonsko številko 016001902.
 
15. Spot4fun in agencije ter podjetja, povezana s tem tekmovanjem, ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe nagrad, ki bi nastale med prevozom.
 
16. Izjavljate in strinjate se, da boste Spot4fun zavarovali pred odgovornostjo ali škodo, ki je nastala zaradi Spot4fun in/ali njegovih podružnic, direktorjev, zaposlenih ali agentov, ter pred morebitnimi zahtevki, stroški, zahtevami, davki, ki bi izhajali iz vstopa v tekmovanje Zadenite paket IPH
 
17. Spot4fun ni odgovoren za morebitno izgubo, zapoznele ali nerazumljive vnose v pospeševanju prodaje.
 
18. Spot4fun si po lastni presoji pridržuje pravico do popravkov, sprememb ali dopolnitev teh pogojev ali njegovih delov brez predhodnega ali poznejšega obvestila. Spot4fun ima kadar koli pravico do predčasnega zaključka te promocije. Spot4fun ne odgovarja za morebitno izgubo ali kakršne koli poškodbe, ki bi bile posledica (vključno z, med drugim, neposredno ali posledično škodo) popravkov, sprememb ali dopolnitev teh pogojev ali predčasnega končanja te promocije, razen v primerih, ki se jih zakonsko ne da izključiti.
 
19. Za morebitna vprašanja ali pritožbe v zvezi s to promocijo se obrnite na:
Spot4fun Corporation, 77 Strovolous Center, Nicosia Cyprus
 

     

2020 Spot4Fun All rights reserved

Politika Zasebnosti Kontaktiraj Nas