POSEBNI SLOVENIJA

Posebni Pogoji Slovenija
 
Naslednji Posebni pogoji (v nadaljevanju »Posebni pogoji«), v nadaljevanju skupaj kot »Splošni in posebni pogoji«, sestavljajo pravni sporazum in se uporabljajo za vsebino in Storitve s storitvijo kratkih sporočil (v nadaljevanju »Storitev SMS«) kot tudi za storitve preko interneta, tega spletnega mesta ali strani wap (v nadaljevanju »Mesta«) in/ali preko ostalih sredstev za dostavo mobilnih vsebin s strani Spot4fun Corporation. ali njegovih podružnic (v nadaljevanju »Ponudnik«, »mi«, »nas«, »naš«), razen če je pisno drugače dogovorjeno. OGLEJTE SI, KI RAVNO TAKO VELJAJO TU. Uporaba storitve SMS in interneta (vključno z uporabo Mest) se skupaj imenuje »Storitev« ali »Storitve«.
 
1. DRŽAVA
 
Storitve so na voljo v Sloveniji.
 
2. PONUDNIK
 
Storitve vam ponuja Spot4Fun, Spot4fun Corporation, 77 Strovolous Center, Nicosia Cyprus.
 
3. USTREZNOST ZA ZAVAROVANJE
 
Uporabniki Storitev morajo biti državljani SLOVENIJE, ki (1) so dopolnili 18 let in so pooblaščeni imetniki računa in/ali imajo soglasje (enega od) staršev in/ali imetnika računa za vpis v in za uporabo Storitve v njihovem imenu in (2) se strinjajo v svojem imenu in imenu tega starša in/ali imetnika računa, da jih ti Splošni in Posebni pogoji zavezujejo. Ko se prijavite in/ali uporabite Storitve potrjujete in se strinjate, da ste prebrali in sprejeli Splošne in Posebne pogoje in da boste ravnali v skladu s pogoji, ki se nanašajo na vašo situacijo, kot je določeno zgoraj.
 
4. NAROČNINA, PRISTOJBINE IN KREDITNE TOČKE
 
O uporabnih pristojbinah in kreditnih točkah boste obveščeni preko naših Storitev, televizijskih reklam in Mest. Pri naročnini na Storitve, kjer boste dobili kreditne točke, lahko le-te uporabite za prenos Ponudnikove digitalne vsebine, ki je na voljo, na svojo mobilno napravo. Ponudnik bo na vaš račun vsak teden dodal vnaprej določeno število kreditnih točk, za katere vam bo Ponudnik zaračunal tako, da vam bo poslal sporočila SMS s premijo ali pa vam bo znesek odbil od vašega stanja. Za vsak element digitalne vsebine, ki jo prenesete, bo z vašega računa odšteto ustrezno število kreditnih točk. O uporabljenih pristojbinah za kreditne točke in skupno število kreditnih točk, ki so prištete na vaš račun vsak teden, boste obveščeni preko naših Storitev, televizijskih reklam in Mest. Stroški za storitev SMS bodo obračunani na vašem računu za mobilni telefon. Upoštevajo se lahko stroški za ločena besedilna sporočila ponudnika brezžičnih storitev/WAP/GPRS/UMTS. Kreditne točke niso prenosljive, neporabljene kreditne točke se bodo seštevale na vašem računu. Če prekličete Storitev ali, če je to prej, 30 dni po prištetju novih kreditnih točk, bodo vse ostale neporabljene kreditne točke, ki jih imate, samodejno potekle. Ponudnik ne bo povrnil nobenih že plačanih pristojbin do tega dne, razen kot je izrecno določeno v tem sporazumu.
 
5. KRATKE KODE, KLJUČNE BESEDE IN URL MEST
 
O kratkih kodah, ključnih besedah in URL (enotnem lokatorju virov), ki jih uporabljamo za naše Storitve in na Mestih, boste obveščeni preko Storitev, televizijskih reklam in Mest.
 
6. SKRB ZA STRANKE IN AGENT ZA AVTORSKE PRAVICE
 

Informacije vam ponujamo na Mestih in/ali preko storitve SMS in/ali preko naših televizijskih reklam, ki so v skladu s Storitvijo. Če želite več informacij ali imate določena vprašanja, nam lahko pošljete [email protected] na naš center za skrb za stranke in/ali našemu agentu za avtorske pravice, kot je opisano na Mestih in/ali preko naših Storitev. Pokličete lahko tudi na telefonsko številko 016001850.

 

     

2021 Spot4Fun All rights reserved

Politika Zasebnosti Kontaktiraj Nas